Tilastoja Suomen ajoneuvoista

T Traktori (49 765 kpl)

T Pyörin tai teloin varustettu ajoneuvo; valmistettu vetämään, työntämään, käyttämään tai kuljettamaan maa- ja metsätalouden työvälineitä tai työntämään maa- ja metsätalouden ajoneuvoja, v <= 40 km/h