Tilastoja Suomen ajoneuvoista

MA Maastoajoneuvo (53 899 kpl)

MA Henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tarkoitettu jäällä, lumessa tai vajottavassa maastossa tai maahan tukeutuen kulkemaan valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo